Lid worden

Lid worden van Dansschool "DANCER STUDIO" Eindhoven.

Digitale inschrijfformulier Dansschool "DANCER STUDIO" Eindhoven.

PERSOONSGEGEVENS:

Geslacht*

DANSLES:

BETAALWIJZE:


Ik betaal middels automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier verleen ik, tot wederopzegging, machtiging aan Dancer studio om van mijn bovenstaande bankrekening doorlopende incasso-opdrachten te sturen om bedragen af te schrijven wegens de contributie van de dansles(sen).
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Dancer Studio die van toepassing zijn op deze overeenkomst. Voor de algemene voorwaarden en contributies verwijs ik u naar de website van Dancer Studio, https://dancer-studio.com/


Bij inschrijving van een minderjarige, is de toestemming en handtekening van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger/verzorger vereist.