Freerunning

Uitleg

Bij Freerunning is het de bedoeling om door van gymnastische technieken, zoals bijvoorbeeld flips, over obstakels te springen. Daarnaast heb je ook “Parkour”. Parkouren is zo snel mogelijk van punt A naar punt B te gaan.

De Les

Onze Freerunning lessen zijn verdeeld in naschoolse en regulieren les. De lessen zijn verdeeld in niveau en technieken. Wanneer je er klaar voor bent kun je examen doen voor dat niveau en verder gaan naar het volgende niveau. Daarnaast leer je ook hoe je zo veilig mogelijk parkouren.

Doelgroep

Als naschoolse zijn de midden- en bovenbouw leerlingen onze doelgroepen. Bij regulier kun je al vanaf 7 jaar meedoen met de les.